DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

TAXI GIÁ RẺ

gọi ngay

TAXI ĐƯỜNG DÀI

gọi ngay

TAXI HỢP ĐỒNG

gọi ngay

ĐƯA ĐÓN SÂN BAY

gọi ngay

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Taxi Quảng Ngãi giá rẻ Km và thời gian phục vụ 4 chổ 7 chổ 16 chổ
Chu Lai đi Sa Kỳ ( hoặc ngược lại ) 40 km – 1 giờ( 1 chiều) 400 500 800
Chu Lai đi Sa Kỳ ( 2 chiều trong ngày ) 80 km – 7 giờ 780 950 1500
Chu Lai đi Quảng Ngãi ( hoặc ngược lại ) 45 km – 1 giờ 400 500 800
Chu Lai đi Quảng Ngãi ( 2 chiều trong ngày ) 90 km 7 giờ 780 950 1500
Chu Lai đi Hội An ( hoặc ngược lại ) 80 km – 1 giờ 30 phút 900 1000 1500
Chu Lai đi Hội An ( 2 chiều trong ngày ) 160 km – 10 giờ 1500 1700 2000
Chu Lai đi Sa Huỳnh ( hoặc ngược lại ) 110 km – 2 giờ 1200 1350 1700
Chu Lai đi Sa Huỳnh ( 2 chiều trong ngày ) 220 km – 12 giờ 1500 1750 2200
Quảng Ngãi đi Sa Kỳ ( hoặc ngược lại ) 30 km – 30 phút 350 450 6000
Quảng Ngãi đi Sa Kỳ( 2 chiều trong ngày ) 60 km – 6 giờ 600 800 1050
Quảng Ngãi đi Sa Huỳnh ( hoặc ngược lại ) 80 km – 1 giờ 30 phút 950 1050 1450
Quảng Ngãi đi Sa Huỳnh ( 2 chiều trong ngày ) 160 km – 10 giờ 1550 1800 2100
Quảng Ngãi đi Quy Nhơn ( hoặc ngược lại ) 180 km – 3 giờ 30 phút 1750 1900 2600
Quảng Ngãi đi Quy Nhơn( 2 chiều trong ngày ) 360 km 2400 2800 4000
Quảng Ngãi đi Gia Lai ( hoặc ngược lại ) 300 km – 6 giờ 3000 3200 4900
Quảng Ngãi đi Gia Lai( 2 chiều trong ngày ) 600 km 3500 4100 5700
Quảng Ngãi đi Phú Yên ( hoặc ngược lại ) 300km – 6 giờ 3000 3200 4900
Quảng Ngãi đi Phú Yên ( 2 chiều trong ngày ) 600 km 3500 4100 5700
Quảng Ngãi đi Nha Trang ( hoặc ngược lại ) 380km – 7 giờ 30 phút 3700 3900 5700
Quảng Ngãi đi Nha Trang ( 2 chiều trong ngày ) 760 km 4000 4900 6900
Quảng Ngãi đi Đà Lạt ( hoặc ngược lại ) 510km -10 giờ 5000 5300 6800
Quảng Ngãi đi Đà Nẵng ( hoặc ngược lại ) 145km- 3 giờ 1000 1100 1700
Quảng Ngãi đi Đà Nẵng ( 2 chiều trong ngày ) 300 km 1600 1800 2600
Quảng Ngãi đi Huế ( hoặc ngược lại ) 230 km – 4 giờ 30 phút 2000 2300 3400
Quảng Ngãi đi Huế ( 2 chiều trong ngày ) 460 km 2700 3000 4800
Quảng Ngãi đi Quảng Trị ( hoặc ngược lại ) 300 km – 5 giờ 3000 3200 4900
Quảng Ngãi đi Quảng Trị ( 2 chiều trong ngày ) 600 km 3500 4100 5700
Quảng Ngãi đi Quảng Bình ( hoặc ngược lại ) 400km – 7 giờ 4000 4400 6200
Quảng Ngãi đi Vinh ( hoặc ngược lại ) 600km – 7 giờ 30 phút 5800 6200 8300
Quảng Ngãi đi Hà Nội ( hoặc ngược lại ) 900km – 16 giờ 30 phút 9000 9500 12500
Quảng Ngãi đi Sài Gòn (Tp HCM) ( hoặc ngược lại ) 800km -16 giờ 8000 8500 11200

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

HẬU MÃI TỐT